Lucy Huxley speaks to MSC Cruises’ Antonio Paradiso

MoreSouthampton to open fifth cruise terminal